Tilbage

BOG I

Udkom 1978, 151 Sider, 16,3 cm x 22 cm

Forsidebillede: Tordenkalven. Træskærerarbejde af Frantz V. Hansen
Redaktionsudvalg:
Otto Clausen, Nibe
Niels Arne Jørgensen, Ranum
Christian Oksen, Aars
Thorkild Sørensen, Aalestrup
William Thorsgaard, Hobro
Jørgen Toubro, Hadsund
S. Bugge Vegger, Farsø

Peter Riismøller Om Himmerland
Jens Ejnar Pedersen Barn i Fruerlund
Grete Kirketerp Nielsen "Ciciliedal" - mit hjem i Ø. Uttrup
Vagn Kjær Flystyrt, flugt og frelse
Jens Justesen Den hjørndrøwn Smej - og de andre gode folk
Ingeborg Brams Fortælling
Gustav Holmberg Ved foden af Hverrestrup Bakker
Jens Hvass Træk fra mine år i Rold Skov under den anden verdenskrig
Gunnar Kragelund Der har jeg rod, derfra min verden går
Peter Bøgh Træsko-Bønder i Ravnkilde Sogn
Jesper Hansen Lundby Sogn
   
   
   
   


Tilbage
Design degngrafisk