Forfattere i denne udgave
Liste kommer senere

Velkommen til Barn af Himmerland

Siden den første bog udkom i 1978, er det indtil nu blevet til 21 bøger, hvortil ca. 370 forskellige kendte og
ukendte forfattere vederlagsfrit har bidraget med levnedsløb og oplevelser med tilknytning til Himmerland.

Barn af Himmerland bøgerne udgives af Lions klubber i Himmerland og overskuddet går, som altid ved et
Lions arrangement, ubeskåret til klubbernes humanitære arbejde lokalt, nationalt og internationalt.

Bog nr. XXII udkommer

29. oktober 2022


Forsidebillede: kommer senere

 

Bestil et eksemplar af bogen her

250,-

Hardcover

med farvetryk på omslag

  

Barn af Himmerland bøgerne

er blevet til gennem velvillig medvirken af lokale forfattere, der har
berettet om Himmerland på hver sin måde.

Bøgerne, der nu er 21 af,  er udgivet i 1978 - 1980 - 1983 - 1985
- 1987 - 1989 - 1992 - 1994 - 1997 - 1999 - 2001 - 2002 - 2004
- 2006 - 2008 - 2010 - 2012 - 2014 - 2016 - 2018 - 2020.

Formålet med bøgerne er at bringe bevaringsværdige egnsskildringer,
som måske ikke på anden måde ville være blevet overleveret til efter-
tiden eller gjort offentlig tilgængelige.

Barn af Himmerland udgives af Lions klubberne i Arden, Farsø, Hobro,
Klarup, Løgstør, Møldrup, Rebild, Rold Skov, Svenstrup, Aars og Aalestrup.

Overskuddet anvendes ubeskåret til velgørende formål. 
Design degngrafisk