Tilbage

BOG XVI

Udkom 2010, 320 sider, 17 cm x 25 cm

Forsidebillede:
Stemningsbillede fra Ø. Hurup. Akvarel malet af Helge Qvistorff
Redaktionsudvalg:
Einer Larsen, Aalestrup
Frode Sønderstrup, Løgstør
Ole Sommer, Aars
Peter Harritsø, Arden
Anne Jacobsen, Skørping
Knud Trier, Hobro.

Ib Simonsen Et fodboldbarn af Himmerland
Karl Mølgaard Slægten flytter til Godthåb
Anna Stennis Et cirkusliv
Ole Nielsen Minder om en herlig tid som lokaljournalist
Helga Juul Andersen Erindringer om Anna Buus
Erik Maibom Et liv på hjul
Poul Anker Johansen Handelsmand og iværksætter
Elisabeth Jensen Barndomserindringer fra 50’erne
Esther Jensen En stærk kvinde
Poul Lybæk Multitalent fra Giver
Helge Bundgaard Nielsen Min politiske løbebane
Erna og Erik Dalgaard Vores tid på Testrupgaard
Arne Nielsen Himmerlandsgade i Aars
Grethe Carlsen Nielsen Skidt Peter fra Farsø
Anton M. Christoffersen Meldt savnet i Grønland
Niels Riisgaard En ægte himmerbo og fribåren bonde
Vagn Graves Da Farsø fik sin Sparekasse, Mejeri, Sygehus og Jernbane
Jakob Axel Nielsen Hadsunddreng blev minister
Viggo Uttrup Himmerland rundt med en enkelt afstikker
Niels Gundersen Løst og fast om gips
Knud Erik Westergaard KEW


Ib Simonsen – et fodboldbarn af Himmerland
Født 3. april 1964
Boede i starten i Mølholm, det sydlige Hasseris – flyttede til Refsnæs ved Kongerslev inden det blev Sejlflod Kær. I lære som eksportsælger hos Rauff & Sørensen – startede i 1985 hos AaB, 13 år som aktiv spiller – heraf de 9 år som anfører. Job som marketingassistent hos Shipmate krævede ikke rejsedage, så det passede godt sammen med fodbolden.
Arbejde hos DESMI og senere divisionschef for Randers Reb, eksportchef for Hagens Fjedre.
 

Karl Mølgaard - Slægten flytter til Godthåb.
Karl Mølgaard (1933) er født og opvokset i Godthåb ved Svenstrup J. Han fortæller om livet og skolegangen i en lille by, især under besættelsen, og om deltagelse i landsbylivet som voksen.
 

Anna Stennis – Et cirkusliv.
Proprietærdatteren Anna Ludvigsen fødes i 1888 på Stenisgård i Lille Vildmose. Hun bliver tidligt en dygtig rytterske, og i København ”opdages” hun af cirkusdirektør Ciniselli fra Cirkusbygningen i Jernbanegade. Næste engagement er hos Busch i Berlin, hvor hun møder mange kendte mennesker, bl.a.  kronprinsessen. Derefter følger skiftende engagementer og et kort ægteskab med Carl Lington.
Hun gribes af teosofien og gifter sig i 1925 med Otto Emil Viking.
 

Ole Nielsen - Minder om en herlig tid som lokaljournalist.
Ole Nielsen er født i 1938 i Thisted, og dermed er han ikke rigtig Himmerlænding i ordets egentlige forstand. Men med hans virke som lokal redaktør i Løgstør med nærmest omegn, så har han fået Himmerland folkets blod i årene. Det beretter han om på interessant, sjov og humoristisk måde med baggrund i hans store kendskab til personer, og hvad der rørte sig i lokal området i de mange år han virkede som redaktør.
 

Helga Juul Andersen - Erindringer om Anna Buus.
Helga Juul Andersen fortæller om Anna Buus` ophold på Ørsnæsgaard fra 1922 – 1958. Artiklen giver et indblik i den sociale forsorg i begyndelsen af det 20. århundrede, hvor Anna Buus var ung pige hos Helga Andersens forældre. Anna Buus var lille af vækst, naiv og ikke særlig intelligent. Helga Andersen fortæller om et nært og varmt forhold til Anna Buus med ture til Aalborg og med forkælelse og drilleri.
 

Erik Maibom – Et liv på hjul.
Bilforhandler Erik Maibom fortæller levende om sin opvækst og læretid i Vegger. Som søn af en vognmand fik han tidligt tæt kontakt med biler og motorer og udviste stort forretningstalent. Efter job i Nibe køber E.M. et mindre værksted i Klarup, men ender efter nogle år som forhandler for Peugeot, en kort periode også for Mitsubishi og Datsun. Forretningen flytter senere til Aalborg og bliver til ”Maibom Peugeot Aalborg”.
 

Poul Anker Johansen – Handelsmand og iværksætter.
Poul Anker Johansen fortæller om PAJO og PAJO-bolte. Fra opvæksten i Døstrup ved Hobro over de første handler med tomater, gammelt jern og ”sorte grise”, videre over læretiden hos Autocentralen i Hobro og jobbet på den amerikanske base i Sdr. Strømfjord i Grønland til etableringen af PAJO og PAJO-bolte.Poul Anker Johansen har også æret med i opstarten af Hobro Ny Trælast og Metafix i Hadsund. Poul Anker Johansen fortæller også om at han er gift med Hanne, der er uddannet lærer men også har været købmand på Løgstørvej I Hobro.

Elisabeth Jensen – Barndomserindringer fra 50’erne
Denne artikel omtaler tiden efter anden verdenskrig og handler om en af datidens iværksættere der overtog en tømrer – og snedkerfirma i en lille landsby ude på landet.
Det er samtidig en fortælling om en families etablering og udvikling fra meget små kår gennem hårdt arbejde frem mod bedre tider.
 

Esther Jensen – En stærk kvinde
Født Dalsgaard, 21/2 1912 i Knudstrup.
Som nygifte etablerede Esther og Niels Emil Studstrup sig i 1935 i Gørup ved overtagelse af hans fødehjem. Niels Emil døde allerede i 1936, hvorefter Esther alene fortsatte driften af gården. I 1939 blev Esther gift med  Ejnar Jensen, drev gården indtil 1968, men flyttede i 1986 i hus i Farsø.
Esther Jensen, der om ca. 1½ år kan fejre sin 100 års fødselsdag, fortæller på en fin måde både om sin opvækst som den yngste i en søskendeflok og om sit voksenliv, hvor hun oplevede både stor sorg, men også megen glæde.
Som det fremgår af artiklen har Esther Jensen udover at være udsat for svære følelsesmæssige påvirkninger også måttet arbejde hårdt for i det hele taget at kunne overleve.
Det er en fin historie der vidner om en stærk kvinde.
 

Poul Lybæk - Multitalent fra Giver.
Amatørarkæologen Søren Nielsen, der var gift med ”rødstrømpen” Johanne Willemoes, har efterladt sig en af Danmarks største privatejede oltidssamlinger til Vesthimmerlands Museum i Aars.
 

Helge Bundgård Nielsen – Min politiske løbebane.
Helge Bundgård blev født i 1933 i Vilsted ved Løgstør, og han havde hele sin opvækst i lokal området. Helge Bundgård blev i en meget ung alder interesseret i grundholdningerne i liberal politik, og det medførte, at han engagerede sig i Venstres ungdom. Helge Bundgårds politiske løbebane medførte, at han blev borgmester i Nibe, hvor han i mange år satte sit præg på udviklingen i Nibe med omegn. Han blev også valgt til Folketinget i 1979. Helge Bundgård beretter i artiklen om sit politiske liv og de mange oplevelser der fulgte med.
 

Erna og Erik Dalgaard - Vores tid på Testrupgaard.
Der fortælles at stedet om Testrup kirke stammer fra jernalderen. Bisp Herman i Viborg besluttede at trækirken skulle afløses af en kvadrestenskirke med Viborg Domkirke som forbillede, og i forlængelse af kirken blev bygget et hospital bl.a. fordi Hærvejen passerer forbi Testrup. I nutiden indgår Testrupgaard i pilgrimsvandriger bl.a. Sct. Kjelds Vandring. Erne og Erik Dalgaard fortæller også om tiden som lærere ved Sortebakkeskolen i Nørager, om historieskriveren Chr. Sørensen og om restaureringen af kirken.
 

Arne Nielsen – Himmerlandsgade i Aars
Foto- og radio-/TV-forhandler, født 23/9 1935 i Malle ved Løgstør.
Flyttede med forældrene til Aars i 1938.
Etablerede sig i 1969 i Aars som selvstændig.
1995 overdraget forretning til søn .
Artiklen omhandler oplevelser som dreng og ung i Aars med udgangspunkt i byens hovedgade
Himmerlandsgade, hans familie og mange andre af de personer som gennem det 20. århundrede var med til at præge livet i dagligdagen og udvikle byen til det den er i dag.
 

Grethe Carlsen Nielsen – Skidt Peter fra Farsø 
En lille sjov og sød historie om en af egnens originaler som fik sit tilnavn på grund af en tilfældighed.
 

Anton Christoffersen – Meldt savnet i Grønland.
Anton Christoffersen er rigtig Løgstør dreng. Han blev født i 1943, og han fik sin opvækst og skoleuddannelse i Løgstør. Anton Christoffersen har skrevet artikel til Barn af Himmerland XV ”MELLEM TO VERDENER” .
Han er uddannet svagstrømsingeniør, hvilken uddannelse førte til, at han blev teledirektør for TELE GREENLAND på Grønland. På Grønland fik han mange spændende men også dramatiske oplevelser, og det er bl. a. en af disse oplevelser, han beretter om i artiklen.
 

Niels Riisgaard – En ægte himmerbo og fribåren bonde.
Hans Ulrik Riisgaard  om sin bedstefar
Denne artikel fortæller om datidens levevis blandt egnens bønder og andre beboer hvoraf nogle  blev mere kendte end andre, ja selv trolddom kunne opleves ligesom klog kone eller klog mand kunne heldbrede forskellige skavanker.
 

Vagn Graves – Da Farsø fik sin Sparekasse, Mejeri, Sygehus og Jernbane
Gdr. Jens Peter Christensen Vestergård, Gøttrup, Farsø.
Født 11/12 1847 i Gøttrup.
Artiklen omhandler tiden omkring da Farsø fik sin sparekasse og jernbane og sit sygehus  og mejeri, omstændigheder, forhandlinger og begivenheder herom.
En mindesten står i Farsø´s søanlæg som minde om og bekræftelse af de tiltag som Jens Vestergård blandt så meget andet var medvirkende til.      
 

Jacob Axel Nielsen – Hadsunddreng blev minister.
Jacob Axel Nielsen, søn af tidligere socialdemokratiske justitsminister K.A.Nielsen, blev født i 1967 i Hadsund, hvor han fik sin opvækst og skoleuddannelse i lokal området. J.A.Nielsen blev uddannet advokat, og han fik sit virke som advokat i Himmerlands området.
J.A.Nielsen er født ind i politik, og hans politiske interesse blev vakt i 1980 for den konservative linie, men først i 2004 satte han turbo på den politiske karriere, og det medførte, at han i 2007 først blev transport- og beskæftigelsesminister og senere sundhedsminister. J.A.Nielsen beretter om sit private og politiske..
 

Viggo Uttrup - Himmerland rundt med en enkelt afstikker
Født 14. juni 1930Viggo fortæller om sin barndom i Arden, præliminærkursus  på Solhverv Privatskole, oplevelser fra besættelsestiden samt om musiklivet i Arden. Uddannelsen som lærer på Ranum Statsseminarium, ansættelse som lærer i Flensborg, lærer på Als skole i Østhimmerland, lærer på Klarup skole,.Var kirkesanger og læste efterfølgende videre til præst. Blev hjæpepræst i Arden og senere i Skørping.
 

Niels Gundersen - Løst og fast om gips.
Niels Gundersen fortæller Danogips` historie. Det startede med import ag Gipsonit, der på BMT fabrikken skæres op til loftsplader. En nedlagt fabrik flyttes fra USA til Hobro og det blev starten på gipspladeproduktionen i Danmark. Endnu en fabrik købes i USA og produktionen udvides derved med en fabrik i Åhus i Sverige. Under ledelse af direktør Emil Kolenda og senere Thorkild Juul Jensen udbygges Danogips med en ny afdeling i Vojens. Hovedaktionærerne F.L. Schmidt sælger i 1992 Danogips til den store tyske koncern Knauf, som senere køber den finske gipspladefabrik Kipso.  Nilels Gundersen fortæller også oplevelser og anekdoter fra sit arbejde med elektriciteten og maskinerne på Danogips gennem 48 år.
 

Knud Erik Westergaard - KEW.
Fabrikant Knud Erik Westergaard fortæller facts og historier fra sine mange år som opfinder og forretningsmand i Hadsund. ” K.E.W. industri” fremstillede den kendte K.E.W-højtryksrenser samt en industrivaskemaskine. Efter salget af denne fabrik kastede K.E.W. sig over konstruktionen af en elbil - KEWET-, og hans sidste opfindelse er en campertrolley kaldet Sun Mower / Mower Technology .

 Tilbage
Design degngrafisk