Tilbage

BOG VIII

Udkom 1994, 221 sider, 17 cm x 25 cm

Forsidebillede: Wombwells Cirkus. Træskærerarbejde af Frantz V. Hansen
Redaktionsudvalg:
Christian Oksen, Aars
Martin Bjerring, Skørping
Poul Henningsen, Gudumholm
Per Frandsen, Ranum
Knud Jakobsen, Hobro
Otto Clausen, Nibe
Svend Aage Andreasen, Arden

P. Flamsholt Christensen 36 år i kommunalpolitik
Villy Christensen Jeg kom til Haverslev og groede fast
Jacob Grosbøll "Barndom blandt de løjjn-fædrede"
Karl Jensen Murermesteren fra Hobro
Vebert Johansen "Kræn Vollesens orkester"
Erling Korup Gartneren fra Korup
Frode Kristensen Vandmøllerne langs Binderup å
V. Danmark Laursen Fædrenes kæde
Nis H. Lindhard Løgstør Lodseri 1777-1993
Hartvig Lund Ullits Stationsby i min barndom omkring 1930
O.K.Nielsen Træk fra Lundbæks historie
Helge Ribe Et liv
Ejner Simonsen Minder fra Gudbrandsdalen
Per Spliid Svenstrup fra stationsby til industriby
Kristian M. Svendsen Barn af Conradsminde


Johs. V. Jensen:
Forfatterens fortælling om Tordenkalven – en vagabonderende særling fra Himmerland.
 

P. Flamsholt Christensen:
36 år som socialdemokratisk kommunalpolitiker, herunder borgmester og nordjydsk amtsrådsmedlem.
 

Villy Christensen:
En rigtig Haverslev-bo med oplevelser fra Haverslev Kro og fra arbejdet hos postvæsenet.
 

Jakob Grosbøll: 
En teolog fortæller om opvækst under 2. verdenskrig, højskoleliv, specielt i Støvring.
 

Karl Jensen:
Opvækst og virke som murermester i Hobro, byens udvikling og afledte tillidsposter.
 

Vebert Johansen:
Musiklivet i Skørping fra 1895.
 

Erling Korup:
Gertner- og landmandsliv i Korup.
 

Frode Kristensen:
En Nibe-dreng fortæller om åløb og vandmøller langs Binderup å.
 

V. Danmark Laursen:
Opvækst og oplevelser i  midthimmerland, herunder strukturudvikling  i kommuner og  bysamfund.
 

Nis H. Lindhard:
Fortælling om lodsarbejde, havne- og fjordforholdene omkring Løgstør.
 

Hartvig Lund:
Opvækst og oplevelser i Ullits, byens udvikling omkring banen.
 

O. K. Nielsen:
Lundbæk – historien om ejerskab gennem århundreder til etablering som landbrugsskole.
 

Helge Ribe:
Hobro-drengen hvis liv blev som landmand,  hovedsagelig påVolstrup. Virket som avler og indflydelsesrig person indenfor afledte organisationer.
 

Ejnar Simonsen:
Fortælling om  landmanden, hvis oplevelser hovedsagelig kan henføres til Gudbrandsdalen i Norge.
 

Per Spliid:
Blære-drengens opvækst i Vesthimmerland og senere oplevelser af  Svenstrup fra stationsby til industriby.
 

Kristian Mikael Svendsen:
Livet på Conradsminde , oplevelser omkring Nørlund og Arden.Tilbage
Design degngrafisk